Nyheter

Nyheter om Landsortsfarleden 2019

Miljögruppen Havsörnen har nu skickat in yttrandet på Sjöfartverkets MKB till Länsstyrelsen i Stockholm och Sjöfartsverket.

 

Ett stort TACK till alla som engagerat sig, skickat in fullmakter och bidragit

på ett eller annat sätt.

Artikel

Dokumentet öppnas i ett nytt fönster när du för musen över dokumentets högra hörn. En vit fyrkant visas, klicka på den.

Yttrande MKB

Bilaga 5, Per Hansson

Bilaga 4a-4b

Bilaga 2a-2d

"Landsortsfarleden" - farled från Örudden till Södertälje

Här kan du läsa mer om farledsprojektet samt kolla på ett klipp om hur dragningen av den nya farleden är tänkt att gå.

 

Länk: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sakra-farleder/Landsortsfarleden/

 

Vill du vara med, kontakta oss under Kontakt och/eller hör av dig till mig

Susanna Ekströmer 0767 744 004 eller på mejl info@havsorn.info

Om du inte vill stå med på utskick som görs via e-post är du snäll och meddelar oss det via e-post.

 

 

Ny fullmakt att underteckna för det fortsatta arbetet.

Foto: Gustav Lövgren

Foto: Margaretha Ericsson

Copyright @ All Rights Reserved