Lägesrapport Landsortsfarleden i maj 2018

För att farleden skall kunna byggas krävs tillstånd från Regeringen. Länsstyrelsen i Stockholm bereder ärendet och det är alltså till Länsstyrelsen som Sjöfartsverket lämnar in sin ansökan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Stark kritik mot Landsortsfarleden

Den föreslagna förändringen i farleden mellan Landsort och Södertälje får nu massiv kritik från sakägare i området. I måndags gick tiden ut för att inkomma med yttranden mot den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Sjöfartsverket tagit fram kring den nya Landsortsfarleden.