Upprop mot ”Landsortsfarleden” 2019
SLÅ VAKT OM VÅR ÖMTÅLIGA SKÄRGÅRD
OCH SKONA DEN FRÅN ONÖDIG PÅVERKAN