Kontakter med Miljödepartementet

Sedan vi sist tillskrev Dig i miljögruppen Havsörn har vi noterat att de tidigare så flitiga bulletinerna från Sjöfartsverket har upphört och därför har jag haft kontakter med Miljödepartementet för att få besked om planeringen av den fortsatta handläggningen.

Läs mer »