Att en ansökan kungörs tre och ett halvt år efter ansökan är något av personligt myndighetsrekord.

Att en ansökan kungörs tre och ett halvt år efter ansökan är något av personligt myndighetsrekord. Miljödepartementet har nu kungjort att ansökan om tillåtlighet är inlämnad till regeringen. Yttranden ska vara dem tillhanda senast 21 augusti 2022. Kungörelse finns i dagstidningar från slutet av veckan (torsdags i DN). Länk till Facebookgruppen Farleden in till Södertälje

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige.

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. Kapaciteteten och säkerheten på farleden mellan Landsort och Södertälje förbättras vilket bidrar till överflyttning av gods från väg till sjöfart. Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se

Debattartikel: ”Äntligen – Sjöfartsverket är på rätt kurs”

Advokaterna Björn Rosengren och Hanna Rosengren skriver i en debattartikel om Landsortsfarleden. www.nynashamnsposten.se

ÄNTLIGEN – SJÖFARTSVERKET PÅ RÄTT KURS

Dnr M2019/00428/Me ”Landsortsfarleden” Troligen har departementet i pressen uppmärksammat Sjöfartsverkets ändrade planer avseende transporter av containrar på stora fartyg genom den inre skärgården med omlastning i Södertälje för att istället genomföra omlastning i Nynäshamn (vilket vi har föreslagit i olika yttranden ända sedan 2017!). Därmed har behovet av en ny Landsortsfarled även enligt Sjöfartsverkets tidigare […]

Gratulation till Mälarpendeln.

Havsörn framför härmed sin hjärtliga gratulation till Mälarpendeln för utnämningen till Årets Mälardarling, vilket vi finner vara en synnerligen välförtjänt utmärkelse.

Sjöfartsverket fick anstånd till den 14 oktober

Eftersom föreläggandet rör vattenkvalitetens påverkan av muddringar och dumpningar samt faran för alfågel och ejder har jag dels lagt vår fågelprofessor Per Hansson i startgroparna

Kontakter med Miljödepartementet

Sedan vi sist tillskrev Dig i miljögruppen Havsörn har vi noterat att de tidigare så flitiga bulletinerna från Sjöfartsverket har upphört och därför har jag haft kontakter med Miljödepartementet för att få besked om planeringen av den fortsatta handläggningen.

Tillåtlighetsprövning inlämnad till regeringen

Så var det dags. Sjöfartsverket har lämnat in till regeringen begäran om tillåtlighet för de nya farledsavsnitten.

Information gällande samråd enligt miljöbalken för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet.

Information gällande samråd enligt miljöbalken för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet.

Sjöfartsverket bjuder in till samråd – angående vattenverksamhet.

Projekt Landsortsfarleden  Sjöfartsverket bjuder in till samråd – angående vattenverksamhet. Information gällande samråd enligt miljöbalken för ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. Plats: Södertälje Stadshus, Campusgatan 26 Tid: 24 oktober 2018 mellan klockan 18-20 För frågor gällande projektet, skicka ett e-postmeddelande till: landsortsfarleden@sjofartsverket.se  Inbjudan till samrad Projekt Landsortsfarleden (pdf) Samradsunderlag projekt Landsortsfarleden vattenverksamhet (pdf) Läs mer på [...]

Henrik Winbergs Insändare i Nynäshamnsposten (2018-09-12)

Tråkigt att våra politiker inte ägnar den planerade nya Landsortsfarleden något intresse

Nationellt godstransportråd inrättas

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. Därutöver har regeringen fattat sju ytterligare beslut för att snabbt kunna påbörja arbetet med att förbättra svensk transportnäring.

Det gick med raketfart för Länsstyrelsens godkännande.

Det gick med raketfart för Länsstyrelsens godkännande som nu ligger hos Sjöfartsverket, som har att skicka ärendet vidare till Regeringen för tillståndsprövning.

Lastfartyg på väg mot Södertälje på grund utanför Västervik.

Ett lastfartyg på väg mot Södertälje har gått på grund mellan Valdemarsvik och Loftahammar.

Nationell Transportplan beslutad

Nationell Transportplan:  Farled Södertälje–Landsort, med byggstart 2024 -2030 finns med som namngiven investering i Bilaga 1. Större investeringar över 100 miljoner kronor.

Horsstensleden blir inte av!

Horsstensleden blir inte av och ingår vare sig i nationella infrastrukturplanen eller bland eventuella namngivna tillägg fram till 2029!

Lägesrapport Landsortsfarleden i maj 2018

För att farleden skall kunna byggas krävs tillstånd från Regeringen. Länsstyrelsen i Stockholm bereder ärendet och det är alltså till Länsstyrelsen som Sjöfartsverket lämnar in sin ansökan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Stark kritik mot Landsortsfarleden

Den föreslagna förändringen i farleden mellan Landsort och Södertälje får nu massiv kritik från sakägare i området.

I måndags gick tiden ut för att inkomma med yttranden mot den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Sjöfartsverket tagit fram kring den nya Landsortsfarleden.

Miljögruppen Havsörnen anser att den planerade nya Landsortsfarleden är onödig.

Trafikverket avser att kasta 300 miljoner skattekronor – i verkligheten högst troligt minst det dubbla – i sjön, genom att i Stockholms södra skärgård bygga en onödig farled benämnd ”Landsortsfarleden”. miljö

Yttrande MKB Landsortsfarleden 170824

{{ vc_btn: title=Yttrande+MKB+Landsortsfarleden+170824&style=custom&custom_background=%23d3d9cf&custom_text=%234f4f4e&shape=square&size=sm&align=left&i_icon_fontawesome=fa+fa-arrow-right&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fhavsorn.info%252Fyttrande-mkb-landsortsfarleden-170824%252F%7Ctitle%3AYttrande%2520MKB%2520Landsortsfarleden%2520170824%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }} Karta över Landsortsfarleden {{ vc_btn: title=Bilaga+2a-2d&style=custom&custom_background=%23d3d9cf&custom_text=%234f4f4e&shape=square&size=sm&align=left&i_icon_fontawesome=fa+fa-arrow-right&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fhavsorn.info%252Fwp-content%252Fuploads%252F2018%252F06%252FBilaga-2a-2d.pdf%7Ctitle%3ABilaga%25202a-2d%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }} Karta över förslag till dumpningsplatser samt muddringsbehov. {{ vc_btn: title=Bilaga+4a-4b&style=custom&custom_background=%23d3d9cf&custom_text=%234f4f4e&shape=square&size=sm&align=left&i_icon_fontawesome=fa+fa-arrow-right&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252Fhavsorn.info%252Fwp-content%252Fuploads%252F2018%252F06%252FBilaga-4a-4b.pdf%7Ctitle%3ABilaga%25204a-4b%2520%7Ctarget%3A%2520_blank%7C }}

Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning.

Fördjupning av rapport Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning, 2013-05-08 Stockholmsregionens framtida oljeförsörjning 2013-05-08 (pdf)