Yttrande MKB Landsortsfarleden 170824

Karta över Landsortsfarleden

Karta över förslag till dumpningsplatser samt muddringsbehov.

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »