Muntlig förhandling i Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringsbeslutet begärdes undanröjt av Högsta förvaltningsdomstolen i ansökan av den 1 juni 2023. Begärd muntlig förhandling i Högsta förvaltningsdomstolen hölls på luciadagen den 13 december, varvid talan fördes av advokaten Björn Rosengren med sakkunnigt biträde av professorn i miljörätt Jonas Ebbesson. Den högsta instansen lämnar aldrig besked om när ett avgörande lämnas, utan nu får tiden bidas.

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »