Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet
lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan
ogiltigförklaras genom en talan i Högsta förvaltningsdomstolen och om det inte
går kommer ärendet att överföras till Mark- och miljödomstolen för fortsatt
handläggning.

Sakägarbrev (PDF)

Regeringsbeslut i ärende KN2023 01015 (PDF)

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »