Miljögruppen Havsörnen anser att den planerade nya Landsortsfarleden är onödig.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Trafikverket avser att kasta 300 miljoner skattekronor – i verkligheten högst troligt minst det dubbla – i sjön, genom att i Stockholms södra skärgård bygga en onödig farled benämnd ”Landsortsfarleden”. miljö

Denna farled skulle bli betydligt längre än den nuvarande och dras genom ett av södra skärgårdens mest grundbemängda och naturkänsliga områden. Ett sådant farledsbygge skulle kräva omfattande muddringar, sprängningar och dumpning av bortmuddrade och bortsprängda massor i havet.

Läs hela artikeln i Nynäshamns Posten[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »