Artikel i tidningen Skärgården.

”Den föreslagna förändringen i farleden mellan Landsort och Södertälje får nu massiv kritik från sakägare i området.

I måndags gick tiden ut för att inkomma med yttranden mot den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Sjöfartsverket tagit fram kring den nya Landsortsfarleden. I den har bedömningen gjorts att farleden endast kommer ha en marginell påverkan på miljön.”

Läs hela artikeln i Skärgården här.