Stark kritik mot Landsortsfarleden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel i tidningen Skärgården.

”Den föreslagna förändringen i farleden mellan Landsort och Södertälje får nu massiv kritik från sakägare i området.

I måndags gick tiden ut för att inkomma med yttranden mot den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Sjöfartsverket tagit fram kring den nya Landsortsfarleden. I den har bedömningen gjorts att farleden endast kommer ha en marginell påverkan på miljön.”

Läs hela artikeln i Skärgården här.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »