Lägesrapport Landsortsfarleden i maj 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]På denna webbsida för miljögruppen Havsörn läggs dokumentation i ärendet fortlöpande ut. Med hänsyn till materialets omfång lämnar vi här en sammanfattande rapport.

För att farleden skall kunna byggas krävs tillstånd från Regeringen. Länsstyrelsen i Stockholm bereder ärendet och det är alltså till Länsstyrelsen som Sjöfartsverket lämnar in sin ansökan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Den 12 juli 2017 ingav Sjöfartsverket MKB avseende Landsortsfarleden.

Havsörn ingav ett omfattande yttrande till Länsstyrelsen den 24 augusti 2017. Länsstyrelsen fann att MKB:n av den 12 juni 2017 inte var tillfyllest ur en kvalitetsbedömning, varför Sjöfartsverket förelades att inkomma med ny MKB, vilket man gjorde den 13 oktober 2017. Havsörnen avgav förnyat yttrande den 30 november 2017.

Den 13 mars 2018 inkom Sjöfartsverket med sin tredje MKB, som tätt följdes av en fjärde MKB den 3 april 2018.

Havsörnen, som står i kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen, har erfarit att Sjöfartsverket fått bakläxa bl a på sin inventering av fågellivet, varför Havsörnen nu avvaktar den femte MKB:n för att då avge det yttrande som krävs. Havsörnen har till sig anslutit fågelexperten Skog Dr Per Hansson.

I samband med Havsörnens första yttrande över MKB i somras kunde vi bilägga en massiv fågelutredning från Per Hansson, som bl a kunde redovisa att det är inte 3 rödlistade arter inom området som Sjöfartsverket hävdat, utan 39.

Så snart Sjöfartsverkets femte (!) MKB delges oss kommer vi att avge yttrande, Havsörn som genom fullmakter, intresseanmälningar, anslutningar från olika tomtägarföreningar, biträder 847 huvudsakligen fastighetsägare, vilket med familjemedlemmar säkerligen betyder minst 2 000 personer, vartill kommer det rörliga friluftslivet samt de som för egen talan mot Landsortsfarleden. Vi kan alltså konstatera att vi talar om en folkrörelse mot detta vanvettsprojekt.

Och som sagt, på vår webbsida finner Du samtliga relevanta handlingar som Du kan ta del av. Spara lägesrapporten som pdf.

Bästa miljöhälsningar
Miljögruppen Havsörn
Richard Bergflo, jurist
Lena Bristrand, IT-konsult, verksamhetsanalytiker
Jan Bäcklund, professor emeritus KTH
Susanna Ekströmer, samordnare
Hans Lennartsson, byggnadsingenjör
Björn-Erik Pettersson, bonde
Björn Rosengren, advokat
Henrik Winberg, ingenjör[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »