Ett lastfartyg på väg mot Södertälje har gått på grund mellan Valdemarsvik och Loftahammar.
Aftonbladet

Här hittar du den senaste nyheterna om fartyget som gick på grund. www.svt.se

Inte första gången onykter besättning
orsakar olyckor. 2017-09-23

www.helagotland.se