Tråkigt att våra politiker inte ägnar den planerade nya Landsortsfarleden något intresse

Jag fann inte ett ord om den planerade nya farleden längs Sorundas kust i valmanifesten, skriver Henrik Winberg.

Jag kan inte finna ett ord i valmanifesten eller i lokalpressen i samband med valet om den absolut största frågan som kommer att beröra kommunens västra delar.

Det är ytterst märkligt att politikerna tydligen vill ha en ny farled inom kommunens gränser. Jag syftar på nya Landsortsfarleden som sannolikt kommer att bestå av två farleder, den ”inkörda” och den nya, för större fartyg inom kommunens gränser.

Hela insändaren finns här www.nynashamnsposten.se