Så var det dags. Sjöfartsverket har lämnat in till regeringen begäran om tillåtlighet för de nya farledsavsnitten.

Dokument för Landsort