Kontakter med Miljödepartementet

Sedan vi sist tillskrev Dig i miljögruppen Havsörn har vi noterat att de tidigare så flitiga bulletinerna från Sjöfartsverket har upphört och därför har jag haft kontakter med Miljödepartementet för att få besked om planeringen av den fortsatta handläggningen. Därvid har vi så småningom fått beskedet som framgår av bilagt föreläggande att departementet av Sjöfartsverket begär kompletteringar och utförligare beskrivningar angående projektets påverkan på vattenkvaliteten och på vissa sjöfåglar. Vi betecknar det som positivt att departementet trängt på djupet i några av de problem som vi under lång tid påtalat. Vi avvaktar nu Sjöfartsverkets svar på departementets föreläggande, vilket svar skall vara inne senast den 30 september i år, om inte Sjöfartsverket begär anstånd med sitt svar.
Svar från Miljödepartementet (PDF)
Bästa miljöhälsningar.
Miljögruppen Havsörn
Richard Bergflo
Lena Bristrand
Jan Bäcklund
Hans Lennartsson
Björn-Erik Pettersson
Björn Rosengren
Hen ik Winberg

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »