Sjöfartsverket fick anstånd till den 14 oktober

Sjöfartsverket fick anstånd till den 14 oktober med att komplettera sin ansökan i enlighet med departementets föreläggande.
Eftersom föreläggandet rör vattenkvalitetens påverkan av muddringar och dumpningar samt faran för alfågel och ejder har jag dels lagt vår fågelprofessor Per Hansson i startgroparna samt även etablerat kontakt med professor Jonas Gunnarsson vid Stockholms universitet vars specialitet är marinekologi och miljötoxikologi, således rätt man för oss att få stöd från.
Miljögruppen inklusive jag själv arbetar utan ekonomisk ersättning, men våra anlitade professorer måste få betalt. I stridskassan har vi för närvarande drygt 10 000 kr och skulle då behöva få den åtminstone femdubblad.

Den som har råd och lust får därför gärna fylla på kassan, stora som små belopp är välkomna och inbetalning sker till BG 5750-1892.
Märk inbetalningen tydligt med”Landsortsfarleden”.

Bästa miljöhälsningar
Miljögruppen Havsörn
Richard Bergflo
Lena Bristrand
Jan Bäcklund
Hans Lennartsson
Björn-Erik Pettersson
Björn Rosengren
Herik Winberg

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »