Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige.

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. Kapaciteteten och säkerheten på farleden mellan Landsort och Södertälje förbättras vilket bidrar till överflyttning av gods från väg till sjöfart.
Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se

Regeringens tillåtlighetsbeslut

Så kom då Regeringens tillåtlighetsbeslut, lika oklokt som befarat. Beslutet lägger vi med här. Vi kommer nu först undersöka om Regeringens beslut kan ogiltigförklaras genom

Läs mer »