Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning. Kapaciteteten och säkerheten på farleden mellan Landsort och Södertälje förbättras vilket bidrar till överflyttning av gods från väg till sjöfart.
Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se