Att en ansökan kungörs tre och ett halvt år efter ansökan är något av personligt myndighetsrekord.

Miljödepartementet har nu kungjort att ansökan om tillåtlighet är inlämnad till regeringen. Yttranden ska vara dem tillhanda senast 21 augusti 2022. Kungörelse finns i dagstidningar från slutet av veckan (torsdags i DN).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *