Upprop mot ”Landsortsfarleden” 2019

SLÅ VAKT OM VÅR ÖMTÅLIGA SKÄRGÅRD
OCH SKONA DEN FRÅN ONÖDIG PÅVERKAN

Landsortsfarleden – farled från Örudden till Södertälje 

Sjöfartsverket har till Länsstyrelsen ingivit ansökan avseende omdragning av två kompletterande farledsbågar av den befintliga farleden mellan Landsort och Södertälje.

De nya farledsbågarna avses sträcka sig igenom Himmer- och Svärdsfjärdarna, vilka idag är tysta områden, skyddade som riksintresse för naturvård och friluftsliv.
Läs mer om Landsortsfarleden 

Vilka är vi?

Boende, verksamma, föreningar och samfälligheter utmed kusten från Torögattet in till Södertälje.

Vi vill bidra till en hållbar utveckling i och för Östersjön. Vårt unika innanhav är tillräckligt förorenat och mår sämre än de flesta hav i världen. Det vill vi inte lämna efter oss utan att försöka bidra till utveckling och förbättringar.
Läs mer om oss

Senaste nytt